Waarom pubers zich dienen te verzetten

Allereerst wil ik je duidelijk maken dat er een wezenlijk verschil zit tussen pubers en adolescenten.

Is je kind in de puberteit? Dan is hij een puber. Na zijn puberteit wordt hij een adolescent. Als je je kind als ‘puber’ beschrijft, dan bedoel je daarmee ook dat hij lastig kan zijn of dwarsligt. Het woord ‘adolescent’ heeft die (negatieve) bijbetekenis niet. Dan bedoel je een jongere, die op weg is om volwassen te worden.

De adolescentie is de levensperiode tussen 10 en 22 jaar. In feite beslaat het de hele periode van de volwassenwording. Het gaat hierbij dus om alle facetten van volwassenwording: sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief en maatschappelijk.

Och nou ja…hoe we ’t ook willen noemen, eigenlijk is het de groep jongeren die zich (bijna) net zo groot en sterk voelt als een volwassene. En dat is juist de groep die ik hier graag wil bespreken.

.

De weg naar volwassenheid is niet altijd even makkelijk voor deze groep.

Ze worden continue op de proef gesteld. Is dat erg? Nee hoor, dat noemen we evolutie met een mooi woord. Een kind groeit nu eenmaal verder dan zijn ouders. Precies zoals jij verder bent gegroeid dan jouw ouders.

Wat jouw puber ook doet, is jou tijdens deze periode kritisch tegen het licht houden en hij houdt jou de welbekende spiegel voor. Ongeheelde herinneringen (uit hun jeugd) worden extreem onder een vergrootglas gezet. Daar bedoel ik mee de emoties die ze misschien in hun jonge jaren hebben moeten inslikken, de ‘nee’s’ die niet gehoord werden, hun grenzen die overschreden werden en hun wensen en dromen die van tafel zijn geveegd onder het mom: daar kun je geen geld mee verdienen of die kans is wel erg klein dat jou dat gaat lukken.

Een tijdlang kom jij er niet goed vanaf. Maar geloof me, het laatste wat jouw kind wil is jou ongelukkig maken of het bloed onder je nagels vandaan halen. Ze staan echt niet ’s ochtends op met een plannetje om jouw dag te verzieken. Daar zijn ze helemaal niet bij gebaat.

Je puber wil zich van jou losmaken, zelfstandig worden en op een meer gelijkwaardige manier door jou behandeld worden. Daarom zet hij zich tegen je af. Want echte zelfstandigheid kan je puber alleen bereiken als jij hem loslaat. Het vergt daarom ook van jou als ouder een verandering in je houding tegenover je kind. En ik praat uit ervaring, dat kan inderdaad best lastig zijn.

.

Dus daar waar pubers voor een enorm veranderingsproces staan, geldt dat ook voor ons als ouders.

En als je bepaalde gedragingen en emoties beter begrijpt, dan zul je merken dat het jou als ouder ook verder brengt in je ontwikkeling. Dan kun je deze periode met niet al te veel kleerscheuren doorkomen en leer je er zelf ook nog wat van. Win win toch.

.

Zomaar een kleine greep wat ze zoal doen:

 • Ze verzetten zich tegen de volwassenen en iedereen die nog enige ‘macht’ over hen denken te hebben. Dit doen ze om ‘baas’ in hun eigen leven te kunnen zijn.
 • Ze rukken zich (misschien) los van jou om op eigen benen te kunnen staan en hun eigen beslissingen te kunnen maken. Zonder oordeel van goed of fout.
 • Ze maken wellicht andere keuzes dan jij in jouw jeugd hebt kunnen/durven maken.
 • Ze gaan dingen uitproberen en uittesten op waarheid. Alles wat ze in hun jonge leven hebben ‘moeten’ leren wordt op de proef gesteld.
 • Vaak worden emoties ongenuanceerd geuit. En ja…meestal thuis.

.

Als we deze gedragingen vertalen naar ons als volwassenen, wat kunnen wij dan hiervan leren?

 • Durf jij je te verzetten tegen anderen die nog macht over je hebben? Ben jij ‘baas’ in je eigen leven of heb je (nog steeds) je autoriteit uit handen gegeven?
 • Heb jij je losgemaakt van je gezin van herkomst of zijn jouw beslissingen nog steeds gebaseerd op goedkeuring of waardering van jouw ouders?
 • Durf jij andere keuzes te maken dan wellicht van je verwacht wordt.
 • Wanneer heb jij voor het laatst iets uitgetest op waarheid? Wat heb jij moeten leren in jouw jeugd wat jou als volwassene niet meer dient?
 • Hoe goed ben jij in het uiten van je emoties? Mogen ze er zijn of worden ze bedekt met de mantel der liefde?

.

Zoals je dus ziet is het niet alleen je puber die hier groeit.

Hij ‘dwingt’ jou liefdevol om ook te groeien. Je zult merken dat je dan totaal anders naar bepaald gedrag gaat kijken.

Je kunt je dus voorstellen dat er veel ‘op het spel’ staat voor deze groep jongeren en zij alles uit de kast halen wat hen ooit belemmerd heeft de persoon te zijn wie ze van nature zijn. In deze fase is het van cruciaal belang dat de jongeren mentaal en emotioneel groeien. Daar zullen ze de rest van hen leven profijt van hebben en daar hebben ze hun ouders voor nodig.

.

Drie soorten pubers:

1.

De pubers die met man en macht alles proberen recht te zetten en gaan uitproberen wat ze zoal hebben meegekregen vanuit hun jeugd, de volwassenen, de opvoeding en de maatschappij. Ze dienen grenzen over te gaan, lef te hebben, doorzettingsvermogen en de consequenties hiervan te accepteren.

2.

De pubers die ‘vrolijk’ doorgaan met deze schijnveiligheid omdat het geen nut (meer) heeft. Ze proberen daar een weg in te vinden en doen vervolgens precies wat anderen ook doen, zodat ze niet buiten de boot vallen en perfect in het plaatje van de maatschappij passen.

3.

De pubers die besluiten vanaf hier alleen nog maar te luisteren naar anderen, want zij weten het beter. Ze voelen zich vaak kwetsbaar, onzeker, klein en laten over zich heen lopen. Hun mening houden ze, uit zelfbescherming, voor zich. Met andere woorden: de volwassene die zich altijd kind zal blijven voelen.

.

Een belangrijke beslissing.

Lieve mensen, pubers staan niet alleen voor moeilijke schoolkeuzes, vriendenkeuzes of welke keuzes dan ook. Vanaf hier dienen zij een hele belangrijke beslissing voor hun leven te maken. Als wij als volwassene een beetje meer begrip kunnen opbrengen voor hun denk- en doewereld en durven terug te kijken naar het kind in onszelf, dan hebben wij ook ooit voor deze keuze gestaan en misschien nog.

Besef alsjeblieft dat kinderen, vooral de pubers, signalen blijven afgeven van de dingen die diep van binnen krom zijn gelopen.

Als je ’t mij vraagt….daar is verdomd veel l(i)ef(de) voor nodig.

.

Het gedrag van kinderen is altijd logisch.

.

Online trainingen op het gebied van ‘anders leren kijken’, waarom we maar beter kunnen stoppen met opvoeden en welke spiegel je puber geeft…….

Klik HIER voor meer info en aanmelden.

.

Wil je eerst weten welk verschil een kindertolk in jullie gezin kan maken?

Vraag dan HIER de gratis masterclass aan.

.

Wil je weten waarom het gedrag van kinderen altijd logisch is?

.

Vraag dan HIER de gratis masterclass aan.

.

Mocht je 1 op 1 samen met mij willen kijken wat er nodig is in jullie gezin of situatie, overweeg dan een VERTALINGSTRAJECT of neem vrijblijvend CONTACT met me op om de mogelijkheden te bespreken. Het is een heel interessant proces en in dat proces wil ik er graag voor je zijn.

.

Liefs Rian

.

Relevante blogs:

.

 Zullen we eens stoppen met ‘doen alsof’

.

 Geef je eigen jeugdtrauma niet door

.

 Als je de signalen van je kind begrijpt dan gebeuren er wonderen

.

 Hoe het komt dat gevoelens zo lang doorwerken

.

 Waarom ontwikkeling zo belangrijk is

.

 De jeugd van tegenwoordig

.

 Pubers en alcohol

.

 Dat moeten wij eens doen

.

 Hoe ga je om met respectloos of grensoverschrijdend gedrag

.

 Wat gaat er in je kind om? 7 belangrijke vragen

.

 Hoe onze eigen opvoeding doorwerkt via onze kinderen

.

 De experts aan het woord

.

 Ik kap ermee

.

 Wat volwassenen misschien niet willen horen

.

 • Af en toe een inspirerende blog in je e-mailbox ontvangen? Dat kan, klik HIER.

.

Is dit blog interessant voor andere mensen in je netwerk? Voel je vooral vrij om het te delen.

.