PGB

Mocht het zijn dat mijn diensten niet voor jouw portemonnee geschikt zijn, heb je een PGB budget WMO toegekend gekregen van je Gemeente of overweeg je een PGB budget WMO aan te vragen? Lees dan even verder……

.

Wat je eerst moet weten:

Het Persoons Gebonden Budget (PGB) valt onder 4 wetten.

  1. Jeugdwet:

Hieronder valt het PGB voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die hulp nodig hebben (zoals begeleiding of behandeling) met uitzondering van hulpmiddelenzorg, die valt onder de WMO 2015 en ZvW.Wet .

.

2. Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

Hieronder valt het budget voor volwassenen die ondersteuning en persoonlijke begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven.

.

3. Zorgverzekeringswet (ZvW):

Hieronder valt het PGB voor mensen die persoonlijke verpleging en/of persoonlijke verzorging nodig hebben (zoals ADL, hulp bij opstaan, wassen, aankleden, injecties geven en medicatie toedienen).

.

4. Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Hieronder valt het PGB voor iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen) die langdurige zorg nodig hebben, 24 uur p/d (zoals verpleging, verzorging, begeleiding en/of dagbesteding).

.

Wat is PGB precies en over welk PGB budget hebben we het hier?

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zorg in kunnen kopen. Deze zorg kan naar behoefte worden ingekocht. Denk aan verpleging, begeleiding, hulpmiddelen of persoonlijke verzorging.

Een persoonsgebonden budget (WMO) is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebrek als gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Met het persoonsgebonden budget kunnen zij zelf zorg inkopen en de juiste mensen inschakelen. Iemand met een PGB kan zelf zijn zorgverleners selecteren. Een PGB aanvragen (via WMO Gemeente) kan niet zomaar. 

.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? 

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een PGB. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn vaak mensen met een beperking, aandoening, een stoornis of bij complexe gezinssituaties. 

Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan het inkomen of vermogen. Echter, heeft de financiële situatie wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Om een PGB aan te kunnen vragen gelden er een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn lees je hieronder.

.

Voorwaarden

  • Je hebt al een Wmo-indicatie.
  • Je kunt zelf het budget beheren, zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. Je kunt ook iemand machtigen om dit voor jou te doen, dat mag alleen niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp gaat verlenen.
  • De zorg die je inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt en het resultaat dat daarin staat omschreven.
  • Een PGB is alleen mogelijk voor (een aantal) individuele maatwerkvoorzieningen.

.

Verschil zorg in natura en PGB

Met zorg in natura krijg je hulp of ondersteuning van een zorgverlener die een contract heeft met de Gemeente. Dan regelt de zorgverlener alles voor je. 

Kies je voor een PGB, dan regel je alles zelf. Met een PGB (WMO) kun je zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Het besluit voor het zelf inkopen van zorg neem je altijd samen met een medewerker van Zorg in jouw Gemeente (WMO Loket).

.

Begeleiding

We kennen 2 PGB tarieven, namelijk één tarief voor begeleiding individueel en één tarief voor begeleiding groep. Deze vergoedingen voor deze zorgverlening verschillen per Gemeente. Daarom heb ik gekozen om onder de maximale vergoeding van formele zorgverleners te declareren.

.

Tarieven

Voor individuele begeleiding (o.a. vertaaltrajecten en coaching), 1:1 reken ik € 50,00 p/u (met een max van 4 uur p/w). 

Voor live trainingen/begeleiding in groepsverband (met max 6 personen) reken ik € 50,00 per dagdeel (4 uur).

Voor online trainingen heb ik een speciale prijs van 75% korting op de reguliere prijzen.

Voorwaarde is dat we van te voren een gesprek van 2 uur inplannen. Zodat ik een inschatting kan maken of dit de juiste methode is en het juiste moment.

Neem hiervoor contact met me op als je daar vragen over hebt.

.

Hoe vraag je een PGB aan via Gemeente?

Via DEZE LINK lees je meer informatie voor het aanvragen van een PGB bij de Gemeente.

.

Heeft de gemeente een PGB toegekend? 

Dan staat in de toekenningsbeschikking ook:

  • Hoe hoog het budget is of welk pakket je krijgt;
  • Wat je zorgverleners per uur maximaal mag betalen.

.

Vragen en meer informatie?

Heb je nog vragen, wil je meer informatie of een PGB aanvragen? Neem dan contact op met je eigen Gemeente of zoek op de website van je Gemeente bij ‘verordening WMO’.

.